{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ

Phần mềm quản lý quán ăn 1. Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế 2. Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp 3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng 4. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4 5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo...

Phần mềm quản lý quán ăn

1. Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế

2. Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp

3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng

4. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4

5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

6. Hỗ trợ chuyển bàn, gộp bàn, chuyển khu vực

7. Quản lý kho hàng

8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

9. In phiếu  chế biến xuống bar/bếp

10. Định nghĩa công thức định lượng vật tư và trừ hàng kho theo định lượng vật tư

11. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

12. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng/ không sử dụng, ứng với mỗi lần in tạm tính sẽ được lưu vào hệ thống.

13. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

14. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

Phần III : MÀN HÌNH CHÍNH

1. Màn hình đăng nhập

{关键字}

 

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

2. Màn hình danh mục khu vực bàn

 

 

{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

 

3. Màn hình danh mục Thức uống, món ăn

 

  • {关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

4. Nghiệp vụ quản lý QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG

 

4.1 Màn hình thao tác chính, quản lý QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG

{关键字}

 

 

 

{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

4.3 Màn hình nhập nguyên liệu

 

 

{关键字}

 

 

5. Màn hình định lượng món

 

 

{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

7.Màn hình Báo cáo

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

7.1 Báo cáo doanh thu chung

 

{关键字}

 

 

7.2. Báo cáo chi tiết món

 

{关键字}

 

 

7.3. Báo cáo thống kê theo nhóm mặt hàng

 

 

{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

 

7.4 Báo cáo doanh thu theo giờ karaoke

 

{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín

7.5 Báo cáo kho

 

{关键字}

{关键字}

game bài online rút tiền mặt-game bài online uy tín